Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Lelkes Miklós
Alkotások száma: 1398
Regisztrált: 2011-09-25
Belépett: 2019-01-18
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Gyermekrovat (Mesék) (195)
-Egyéb prózai alkotások (436)
-Mese (209)
-Dalszövegek (1)
-Gyermekrovat (Versek) (14)
-Versek (540)
-Társalgó (3)
Feltöltve: 2015-10-04 08:25:19
Megtekintve: 338
Menekülők, Isten, istentelenség, megtévesztés
Olvastam "Az iszlám terjesztése a migránsok célja" című riportot Dr. Youssef Khalillal, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetőjével, a Magyar Nemzet 2015. szeptember 7-i számában (http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/az-iszlam-terjesztese-a-migransok-celja-1304680)

A riporter nevét nem írom ide, mert az írásban szereplő kijelentésekért az interjúalany a felelős. E kijelentések tipikusak, ilyen vélekedésekből, sajnos, tizenkettő egy tucat. Részigazságok és (szándékos vagy tudatlanságon alapuló) szamárságok keveréke ez is.

A cím minden migráns, Európába menekülő célját közösnek tekinti, ezzel - lehet, hogy itt még a nyilatkozó akaratán kívül - a probléma megoldásának segítése helyett ténylegesen a gyűlöletkeltést szolgálja.

Már az alcímben is megdöbbentő csacskaság: "a sátán kihasználta, hogy az Istent kiutasították Európából". Az, hogy ilyen kijelentések közlője mit ért "sátán" alatt, az legtöbbször (mint ebben az esetben is) homályban marad. Nem véletlenül!

Az interjúalany mélyen hallgat arról, hogy milyen tettek kapcsolódtak a világban, sok évszázadon keresztül, a keresztény egyházakhoz, Európában is, és a világ többi kontinensén. Kétségtelen, hogy ezek között humánus tettek is voltak, és a Biblia tanításaiból eszmeileg sok minden elfogadható, ezeket nem tagadni vagy elhallgatni kel, hanem éppen ellenkezőleg: kiemelni, - ugyanakkor a kereszténység terjesztése nem csak szép szavakkal történt Európában és a nagyvilágban, hanem borzalmas kegyetlenkedésekkel is, tűzzel-vassal (sőt, ezek egy időben a keresztény egyházak egymás elleni küzdelmére is kiterjedtek). Utóbbit a történelemkönyvek kénytelenek ugyan bevallani, de az iskola után, az életben, a mindennapokban úgy tűnik: a tömegekre e vonatkozásban az amnézia jellemző (utóbbi okaira most nem térek ki részletesebben).

Bizony, a keresztény egyházaknak (is) szembe kellene nézniük saját múltjukkal, hogy többet tehessenek egy emberségesebb jelenért. A római katolikus egyház mostani feje, Ferenc pápa, szerintem valószínűleg jobban megértette ezt, mint legtöbb elődje.

Az Iszlám Állam elvakult szélsőségesei éppen olyan embertelenül viselkednek, mint egykor Európa elvakult vallásos szélsőségesei Európában és más földrészeken. Az Iszlám Állam felszámolása ezért az egész emberiség érdeke, az értelmes muzulmánoké is, külön kiemelve utóbbi papjaik, egyházi vezetőik erkölcsi kötelességét. Erről sem kellene olyan halkan szólni!

Az iszlám szélsőségesek elleni harc (minden embertelenség elleni harc) összefogást igényel a világban. A társadalmi rend jellemzőiből következik, hogy ez a küzdelem nagyon nehéz. Fegyverekkel önmagában nem lehet tartós békét teremteni (évszázadokkal ezelőtt lehetett, amikor egész népeket ki lehetett irtani a világ különösebb rosszallása nélkül), hanem a meglévő, szélesebb értelemben vett "fegyvertár" eszközeit jobban igénybe kell venni. Az oktatás és nevelés eszközei is ide tartoznak, nagyon is. A muzulmán vallás híveinek szélsőséges tömegeiben sok elbutított, megtévesztett ember van. Az mindenesetre helyes, hogy az említett interjúalany, Dr. Youssef Khalil is megkülönbözteti azokat a muzulmánokat, akik "mérsékeltebbek és megértőbbek a keresztények iránt".

Az iszlám terjesztése békés eszközökkel, a meggyőzés szándékával nem kifogásolható. A vallási uszítókkal szemben viszont - éppen az emberiesség eszméjének védelmében - erős kézzel kellene eljárni, nem csak Európában, mindenütt.

Istent kiutasították Európából? Az ilyen hangzatos, meggondolatlan, vagy hitvány érdekeket szolgáló médiacímekre, sajnos, Európában (Magyarországon is) "vevők" a megtévesztett tömegek, de az ilyen kijelentések nagyon károsak.

Istent nem utasították ki Európából a sátán megelégedettségére, hanem a hatalmat - erkölcstelenül és ráadásul gyakran igen ízléstelenül - kiszolgáló egyházak (akinek nem inge, ne vegye magára!) magatartása ("politikája") miatt, amely egyébként a tetteket illetően többnyire a Biblia tanításaival is szemben áll, a vallásos hívők egy része csalódott.

A jelek szerint a Korán néhány tanítása, és a Biblia egyes részletei is újraértelmezésre szorulnak. Ebben nincs semmi csodálnivaló, régen született "szent könyvek" ezek. A mai világ humánusabb követelményeihez igazításuk egyaránt érdeke a becsületes, emberségességre törekvő muzulmán hívőknek és a keresztényeknek.

Sajnos, a tömegek, Európában is, más földrészeken is, olyan eszmét sem értenek meg, mint a liberalizmus (most nem térek ki arra, hogy miért van ez, milyen okok játszanak ebben szerepet, de legnagyobbrészt azért van, mert a jelenleg uralkodó társadalmi rendben szűk társadalmi rétegnek nagy érdekei fűződnek a tömegek félrevezetéséhez).

A liberalizmus nem azt jelenti, hogy ezen eszmeáramlat alapján mindent vagy indokolatlanul sokat szabad csinálni büntetlenül (ezt a hazugságot a liberalizmus ellenségei terjesztik), hanem azt: meg kell engedni, ami a többség vagy kisebbség érdekeivel összhangban van, és egyúttal a humanizmussal, az alapvető jogokkal is, sőt, támogatni is kell, ha előbbiek alapján az ország, nép, kisebb közösség fejlődését, előrelépését szolgálja. Tréfásan úgy is fogalmazhatnék: a liberalizmus nem az Ördög eszméje, hanem a jót (vagy legalábbis a jelenleginél jobbat) akaró "Istené". Szó sincsen arról, hogy a Ferenc pápa által hirdetett keresztényi könyörület és a liberalizmus e vonatkozásban mereven ellentétes volna.

A liberalizmus eszméjétől nem idegen a humanizmus érdekében kifejtendő kemény kéz gyakorlata, éppen ellenkezőleg, ez fontos része (más kérdés, hogy az elmúlt húsz évben magukat "liberálisnak", "baloldalinak" hirdetők legtöbbje mennyire volt az, - utóbbira most nem térek ki). Igen, Európában is meg kellene teremteni annak széles körű feltételeit, hogy a gyűlöletre uszítókkal, az emberséggel össze nem férő magatartást tanúsítókkal (akár keresztények, akár muzulmánok, akár más vallásúak, akár felekezet nélküliek!) szemben hatékonyan el lehessen járni (jogi feltételek, például az Európai Unióból való kiutasításuk szabályai, de nem csak jogi feltételekre kell gondolni, hanem az egész rendszert megvizsgálni a maga komplexitásában. Zavaros fejű ember az, aki a probléma megoldásában hol a "kerítésre", hol a "jogszabályokra", esetleg a "börtönökre" összefüggésükből kiragadottan esküszik. Egy sor területen Amerika (USA) sokat segíthetne az Európai Uniónak. Véleményem szerint az Amerikai Egyesült Államok hatalmi köreinek, a jelenlegi világhelyzetben, nem egy legyengült, hanem egy sokkal erősebb Európai Unió volna igazi, globális érdeke.

Az, hogy Európába a menekültekkel terroristák és más bűnözők is jöttek és jönnek, egészen természetes. Nagy megmozdulásoknál mindig is így volt a világban. Ennek alapján minden menekülttel szemben - nyíltan vagy burkoltan - ellenszenvet kelteni egy olyan elöregedett Európában, amelynek mentőöv is lehet a fiatalabb korcsoportok megfontolt, értelmes befogadása (mint erre Ferenc pápa is rámutatott), - még jó szándék mellett is nagyon káros, de a legtöbb ilyen megnyilvánulást nem is utóbbi vezérli, hanem a nacionalizmus köntösében jelentkező becstelen érdek.

A világban jelentkező kihívásokkal szemben, egyre inkább nyilvánvaló a gondolkodó emberek számára, erős, értelmes központi vezetés kell az Európai Unióban. Olyan, amelyik gondosan határozza meg a minden tagállamra kötelezően végrehajtandó feladatokat, és ellenőrzi ezek teljesítését.

Nacionalista kiskirályokkal, bármilyen módon kerültek is hatalomra, csak tragédiák sora várhat Európa népeire, tömegeire. Elég csak a világháborúk tanulságaira gondolni, nem voltak azok olyan régen, hogy ne szolgáltatnának tanulságokat a mának!

(2015)

UTÓIRAT:

Dr. Khalil Youssef, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház plébánosaként, utólag, a Magyar Nemzet 2015. szeptember 23-i (szerdai) számában "Egy interjú margójára" című cikkében bocsánatot kért az interjúban elhangzottakért, és azokat tolmácsa gyenge arab tudására vezette vissza.

Tolmácsolási hibák miatt tényleg előfordulhatnak egy-egy mondatnál, kifejezésnél igen lényeges félreértések, de, úgy gondolom, az eredeti interjú szövege annyira ellentmond a fentebb említett cikkben levő bocsánatkérés szövegének, hogy azt, még ha tolmácsa nagyon gyengén tudott is arabul, még ha csak gagyogott is arabul, aligha okozhatta.

Feltett írásomban azonban igazából nem az a lényeges, hogy az eredeti interjúban mindezt ki mondta, hanem az: a benne foglalt kijelentések a sajtóban nagyon gyakoriak.

Annak viszont örülök, ha a most megjelent bocsánatkérésében foglaltakat, amelyek nagyon is megfelelnek a különböző vallások hívei békés együttélésének, Dr. Khalil Youssef most már másként, őszintén gondolja.

L. M.

A szerző néhány, az interneten megtalálható, e témakörhöz kapcsolódó írása:

1.) Kertész Imre és a Világ Kertje (Imre Kertész and the Garden of the World) http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-kert%C3%A9sz-imre-%C3%A9s-a-vil%C3%A1g-kertje-imre-kert%C3%89sz-and-the-garden-of-the-world.16381/

2.) Világ bumeráng (World boomerang) (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-vil%C3%A1gbumer%C3%A1ng-world-boomerang.16358/)

3.) Európa elrablása (Kidnapping of Europe) (interneten:http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-európa-elrablása-kidnapping-of-europe.16294/)

4.) Struccfej, homokban (Ostrich head, in sand) (interneten:http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-struccfej-homokban-ostrich-head-in-sand.16285/)

5.) Megoldás lehetne egy Kínai Nagy Fal? (about the refugee problem in Europe)
(interneten: http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-megoldás-lehetne-egy-kínai-nagy-fal-about-the-refugee-problem-in-europe.16275/)

6.) Menekültek az Európai Unióban (Refugees in the European Union) (interneten: http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-menekültek-az-európai-unióban-refugees-in-the-european-union.16354/)

7.) Nyári hajók (vers, http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-nyári-hajók.16343/)

8.) Menekülő világ (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-menek%C3%BCl%C5%91-vil%C3%A1g.16401/)

9.) Menekülés (vers, http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-menek%C3%BCl%C5%91k.16411/
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!