Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Lelkes Miklós
Alkotások száma: 1876
Regisztrált: 2011-09-25
Belépett: 2020-05-28
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Gyermekrovat (Mesék) (203)
-Egyéb prózai alkotások (566)
-Mese (259)
-Dalszövegek (3)
-Gyermekrovat (Versek) (32)
-Versek (808)
-Társalgó (5)
Feltöltve: 2016-07-02 19:37:48
Megtekintve: 434
Hová hajózol, Anglia?
Anglia (Nagy-Britannia), e szigetország, múltjával kiérdemelte a Nagy Hajózó címet. Még sok minden mást is kiérdemelt, közöttük dicséretként kevésbé értelmezhető címeket is, - de most nem akarok kitérni a világtörténelem részleteire.

Bevallom: előzőleg arra gondoltam, hogy néhány százalékkal azok győznek a brit népszavazáson, akik országuknak az Európai Unióban való maradása mellett voksolnak. A majdnem fele-fele arány be is jött, de két százalékkal többen (52 %) az Európai Unióból való kilépésre többen szavaztak. Azt jelenti ez, hogy a többség akarata győzött? A gondolkodó ember előtt korántsem, később rátérek, hogy miért nem.

Az Európai Unió, mint minden összetett birodalom, ország, szövetség, egyszerre áll (valamilyen mértékben) egymással ellentétes és közös érdekekből. Ez természetes, és az is, hogy mind a közös érdekek, mind pedig az egyes tagállamok eltérő érdekei között küzdelem van. Bonyolultabbá teszi a dolgot, hogy egy ország (és benne lakosságának többsége) jogos érdeke nem feltétlenül azonos a hatalmat kezében tartó réteg (csoport) egyéni érdekével. Sőt, esetleg az utóbbi az előbbivel merőben ellentétes érdek is lehet!

Jellegzetes példa, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz egyaránt volt Magyarország és az Európai Unió érdeke, mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból. Ez a csatlakozás Magyarországnak is előnyös volt, és most is az, de ezen belül többek között probléma volt és maradt, hogy az Európai Unió vezetése (és az Unió mögött álló Amerika) Magyarországot túlságosan saját ipari termékeinek felvevő piacává tette. Persze, igaz, hogy a magyar gazdaság nem volt versenyképes a nyugati tagállamok kapitalista gazdaságával, így ez a folyamat részben szükségszerű volt, de csak részben, és ugyanakkor, sajnos, mindmáig kevés jelét látni annak, hogy az Európai Unió vezetése Magyarország ipari termelésének fejlesztését (pl. az élelmiszeripar területén), megfontoltan bár, de mégis segítené, - pedig ez az egész Európai Unió közép- és hosszú távú érdeke. Magyarországon részben emiatt is (meg más okok miatt) nagy a munkanélküliség. Ezzel arra kívánok rámutatni, hogy az Európai Unión belüli ellentétes érdekek és a közös érdekek olyan egyensúlyára kellene törekedni, amely megfelel az Unió valóságos érdekeinek, különös tekintettel az Európai Unió igen nagy (és növekvő) problémáira.

Magyarország is példa lehet arra, hogy a tagállamok nacionalizmusa gyengíti az Uniót. Magyarországnak a huszadik század két világháborújában oly mérhetetlen károkat okozott ez a nacionalizmus, amelyet az egyházak is támogattak, hogy nem lehet elég éles szavakkal elítélni e múlt dicsőítését. Ám, - ha sokszor többé-kevésbé burkoltan is - dicsőítik! Azt hiszem, hogy könnyű belátni: ha most Magyarországon napirendre erőltetnék az Uniós tagságról szóló népszavazást, akkor a legprimitívebb nacionalista propaganda is ("Aki magyar, velünk tart!) hatásos volna a nem kellő szellemi szinten álló szavazóknál, és a kilépés mellett voksolók aránya sokkal magasabb lenne, mint most Angliában volt. A tömegek mindenütt könnyen megtéveszthetőek, és ez talán Magyarországra különösen áll. Ám az ilyen tárgyú népszavazás most Magyarországon egyelőre nem látszik időszerűnek. A mostani hatalom - legalábbis egyelőre - megelégszik azzal a kettősséggel, hogy egyszerre feji az Európai Uniót, másrészt igyekszik megjátszani egy "Brüsszellel szembeni ellenzékiséget". Nyilvánvaló: a mostani hatalom érdeke (amely nem egyezik meg Magyarország valódi érdekével!) a gyenge vezetésű Európai Unió, amelyik nem tud a "körmére nézni" a tagországokban kiskirálykodóknak.

Visszatérve a mostani angol népszavazás eredményére, amelynél két százalékkal többen akarták Nagy-Britanniának az Európai Unióból való kilépését, mint az Uniós tagság fennmaradását, ezt az eredményt ép ésszel aligha lehet úgy értelmezni, mint "a nép akaratát", még a szavazáson résztvevők magas aránya ellenére sem. Minden fontos szavazásnál sokféle érdek propagandája küzd egymással, többé-kevésbé ésszerű érvek mellett szándékos ferdítések, féligazságok, hazugságok egyvelege. Sok szavazó azt sem tudja, hogy mire szavaz valójában. Álszent dolog azt hirdetni: "a nép" olyan értelmes, hogy egyből rá lehet bízni a döntést, - utóbbinak a történelmi tapasztalatok általában merőben ellentmondanak.

Véleményem szerint az Európai Uniónak meg kellene fontolnia bizonyos tárgykörökben a tagállamoknál a népszavazás megrendezésének és lefolytatásának, valamint az eredmény értékelésének kívánatos követelményeit. Utóbbi javaslat annál is inkább időszerű, mert, ha nem sikerül az Európai Unió megerősítése, akkor egyes tagállamok elszakadási törekvései ismét napirendre kerülhetnek, miközben Európa elfogadható jövőjét nem a széthúzás, hanem éppen ellenkezőleg: az összefogás biztosíthatja.

Európa nagy problémái többnyire a világ problémái is, és részben azokból erednek. Beláthatatlan (de lényegét illetően nagyon is előre látható!) következményekkel jár majd Európa lakosságának további népességfogyása és a lakosság elöregedése. Bár erre a római katolikus egyházfő, a pápa - helyesen! - rámutatott, nem látszik, hogy ezt a szentatya nyája komolyan venné (miközben nem csak Európának, hanem az egész világnak komolyan kellene vennie!). Európa demográfiai problémái az élet szinte minden területét érintik, és szorosan kapcsolódnak a menekültek (migránsok) problémaköréhez. A kedvezőtlen demográfiai mutatók alakulásán (és ez által Európa lakosságán) kétféle módon lehet segíteni: 1. az eredeti európai lakosság népességszaporodásának elősegítésével, 2. más kontinensekről Európában megtelepedni készek befogadásával. Könnyű belátni: mindkettőre szükség van, méghozzá sürgősen.

Az, hogy a menekültek befogadására, igaz, jól átgondolt mértékben és ütemezéssel, Európának szüksége van, nem lehet kétséges. Utóbbi egyáltalán nem zárja ki, sőt, szigorúan megköveteli, hogy a menekültek befogadásánál az Európai Unió lehetőleg minden szükséges szempontot figyelembe vegyen (nem csak a biztonság politikaiakat, hanem valamennyit!).

A "Hová hajózol, Anglia?" kérdés jogos, de az értelmes válasznak összetettnek kell lennie, meg kell mutatnia a jó irány előnyeit, a valóságos veszélyeket, és ezek csökkentésének lehetőségeit. Bármennyire érthető is (a maga önző szempontjából) a jobboldali hatalom konzervativizmusa és nacionalizmusa, valamint a polgári (kapitalista) baloldal ("liberalizmus") hagyományos félelme a néptömegektől, be kellene látni, hogy igen nagy a tét: Európa (és ezáltal a világ) sorsa, jövője.

Utóbbit Nagy-Britanniának is be kellene látnia. A sok problémát máris adó, és még nagyobbakkal fenyegető, jövő erős központi vezetésű Európát kíván, olyat, amelyik jobban figyelembe veszi az egyes tagországok jogos érdekeit, javaslatait, de ugyanakkor vezetésüknek jobban a körmére néz: mit tesznek, miért és hogyan? Ha pedig kell, akkor kíméletlenül szankcionál, mert egy korruptsággal, csalásokkal, az értékeket nem becsülő Európa nem érdeke egyetlen tagországnak sem. Magyarországnak sem!

(2016)

A szerző néhány kapcsolódó írása az interneten:

1.) Európa elrablása (Kidnapping of Europe)
(http://www.canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-eur%C3%B3pa-elrabl%C3%A1sa-kidnapping-of-europe.16294/)

2.) Struccfej, homokban (Ostrich head, in sand)
(http://www.canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-struccfej-homokban-ostrich-head-in-sand.16285/)

3.) Megoldás lehetne egy Kínai Nagy Fal? (About the refugee problem in Europe) (http://www.canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-megold%C3%A1s-lehetne-egy-k%C3%ADnai-nagy-fal-about-the-refugee-problem-in-europe.16275/)

4.) Gondolatok a "NEMZETI KONZULTÁCIÓ a bevándorlásról és a terrorizmusról" c. magyar kormányküldeményről
(http://www.canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-gondolatok-a-nemzeti-konzult%C3%81ci%C3%93-a-bev%C3%A1ndorl%C3%A1sr%C3%B3l-%C3%A9s-a-terrorizmusr%C3%B3l-c-magyar-korm%C3%A1nyk%C3%BCldem%C3%A9nyr%C5%91l.16231/)

5.) Hazafiság, költészet, Európai Unió (Patriotism, poetry, European Union)
(http://www.canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-hazafis%C3%A1g-k%C3%B6lt%C3%A9szet-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3-patriotism-poetry-european-union.16225/)

6.) Terrorizmus, - és a hozzá vezető út (Terrorism - and the Road to Terrorism) (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-terrorizmus-%C3%A9s-a-hozz%C3%A1-vezet%C5%91-%C3%BAt-terrorism-and-the-road-to-terrorism.15898/)

7.) Politikai üldözött (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-terrorizmus-%C3%A9s-a-hozz%C3%A1-vezet%C5%91-%C3%BAt-terrorism-and-the-road-to-terrorism.15898/)

8.) Sötét világ, sötét Magyarország (Dark World, dark Hungary) (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-s%C3%B6t%C3%A9t-vil%C3%A1g-s%C3%B6t%C3%A9t-magyarorsz%C3%A1g-dark-world-dark-hungary.16333/)

9.) Világ bumeráng (World boomerang) (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-miklós-világbumeráng-world-boomerang.16358/)

10.) Menekülő világ (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-menek%C3%BCl%C5%91-vil%C3%A1g.16401/)

11.) Népbutítás kétszer kettő néggyel (Demagogy with twice two are four)
(http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-n%C3%A9pbut%C3%ADt%C3%A1s-k%C3%A9tszer-kett%C5%91-n%C3%A9ggyel-demagogy-with-twice-two-are-four.16422/)

12.) Menekülők, Isten, istentelenség, megtévesztés (http://canadahun.com/blogbejegyzes/lelkes-mikl%C3%B3s-menek%C3%BCl%C5%91k-isten-istentelens%C3%A9g-megt%C3%A9veszt%C3%A9s.16415/)
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!
2016-07-16 07:20:56
Kedves Miklós !
Mindig is élveztem a Veled való beszélgetést..ha több időm lenne, megismerhetnéd mélységeimet-magasságomat ..így viszont csak felületesen ismersz, és alaposan félreismersz ! Általában nem a tömegtájékoztatásból tájékozódom, hanem egészséges ösztöneimre támaszkodva vonok le következtetéseket !
..magamtól állapítottam meg azt is, amiről ma olvastam :
Putyin lehet Európa megmentője !
..én ezt már hónapok óta mondogatom magamban..úgy látszik, vették az adásomat.. :)

..a vadlovacska szeretettel üdvözöl !:)

Hagyd meg nekem,
Ó Nagy Szellem,
szabadságra vágyó,
széllel száguldozó,
örökké szerető,
semmitől sem félő,
szabad Ló-lelkemet !
2016-07-15 17:49:20
Kedves Bigi!

1.) Az, hogy az angol gyarmatosítók mit csináltak a gyarmatokon, és a gyarmataik elvesztése után mennyiben fogadták be a színes bőrű embereket,külön kérdéskör, ha kicsit utánanézel, akkor rájössz: túlértékeled az általad e tekintetben kedvezőnek tartott, utóbbi helyzetet.

2.) Ugyancsak túlzott leegyszerűsítése egy bonyolultabb problémának, miszerint úgy véled: a menekültek (nyilván rájuk gondolsz)"a szabályokat felrúgva elözönlik Európát".

3.) A "Mai hír" rovatodból is túl gyorsan vonsz le következtetést (illetve a hír kommentálója nyilván maga teszi ezt, Te csak elfogadod) miszerint "Európa elkésett a védekezéssel". Szerintem még a római pápa is, aki nem csak a jelent nézi, hanem Európa jövőjére is gondol, Nálad jobban látja az események jelen és a jövőben várható következményeit.

Úgy vélem, hogy azok közé tartozol, akik erősen hajlamosak az olcsó propaganda hatására leegyszerűsíteni igen fontos problémaköröket, - erre egyébként a tömegek (nem csak a magyar tömegek!) igen hajlamosak, ez általános jelenség, ezért is téveszthetőek meg oly könnyen a tömegek nacionalista jelszavakkal (mint a huszadik század két világháborújában).

Érdekes verseid kedvelem, és, ahogy az angolok mondani szokták, válaszom "ne vedd személyesnek", és sem veszem annak a Tiéd.

Üdvözöl: Miklós
2016-07-15 08:50:15
Kedves Miklós !
Én vadlovacska vagyok..ménesem a szabad lovak csapata..ezért is helyeslem a britek döntését . Gúzsba kötve érezték magukat..ők, akik valaha a világ négy sarkán uralkodtak, a Föld egynegyede nagyjából uralmuk alatt volt..ezért az ő országukban nem is volt soha probléma a színes bőrűek , a volt gyarmatok embereinek jelenléte, de szigorú szabályok szerint fogadtak be embereket..akik most a szabályokat felrúgva elözönlik Európát, azoktól meg szeretnék védeni országukat..ezzel értek egyet !

Mai hír / vagyis július14-i / : Nizzai tömegmészárlás.
Európa elkésett a védekezéssel.
Anglia még megpróbálja .
üdv
Bigi
2016-07-14 20:33:34
Minden lovacska - ha nem vadlovacska - valamelyik istállóhoz tartozik. Nem minden nyerítő nyer.. Ám félretéve a tréfát: HA azt írod, hogy az Európai Unióból való kilépés okos gondolat, akkor véleményed célszerű megindokolnod,kissé részletesebben: szerinted melyek az előnyei, melyek a várható hátrányai, következményei. Ilyen indokolás nélkül egyáltalán nem okos gondolat a kilépés mellett nyilatkozni, de, persze, egyénileg és szűk csoport számára ilyen elhamarkodott vélemény is lehet NYERŐ. Persze, utóbbi réteg számára jelenleg az Unióban való bent maradás is nagyon nyerő, bármennyire fecseg ellene! Nem nehéz megtalálni az okát, hogy miért..
2016-07-14 13:46:57
Kedves Miklós !
Anglia helyében én be sem léptem volna..a kilépés okos gondolat..de én csak egy lovacska vagyok.. :)
üdv
Bigi