Bejelentkezés
elfelejtett jelszó - regisztráció

Alkotó: Bogumil
Alkotások száma: 553
Regisztrált: 2005-12-27
Belépett: 2008-08-01
Publikált rovatok
Irodalmi rovat
-Novellák (150)
-Egyéb prózai alkotások (224)
-Elbeszélések (119)
-Versek (24)
-Úti kalandok (34)
Feltöltve: 2006-04-22 11:59:49
Megtekintve: 777
Armageddon - 1
A nagy összeesküvés


A SÁTÁN FIAI


1.
Az l895-ös év vízválasztóként hatott úgy, a világ, mint a magyar történelemben. Javában folytak a Milleneumi ünnepségek Magyarországon. Ezer éve, 895-ben, a honfoglalás alkalmával vettük birtokba ezt a mesés kincseket, rejtő birodalmat, a Kárpátok ölén megbújó kis tündérországot. Árpád (Kukulkán), a harmadik kirajzás, és a második honfoglalás levezénylésével ezer évre magára hagyta az országba bevezetett magyarok népét, hogy bizonyítsák be, isteni segítség nélkül is meg tudnak maradni ezen a földön.
A nép, hála Árpád (Kukulkán) utódai szervező munkájának erősödött, megkapaszkodott ezen a földön és gyarapodott. Olykor három tenger mosta a határainkat (Nagy Lajos király alatt) . A reneszánsz kultúra a csúcspontjára hágott Európa központjában, a fényes, Mátyás király által vezetett birodalomban. Egy évszázadon át, dacoltunk az Európát elözönölő muzulmán hódítókkal. Sikerült őket Hunyadi János, a Zrínyiek és más nagyszerű, önfeláldozó hadvezéreink által távoltartami a konctól.
Aztán megroppant a gerincünk és a sátán birodalmának gyepűjévé váltunk. Túléltük ezt is és a l5o éves török uralom alól felszabadulva újra talpra álltunk. Dicső fejedelmeink Bocskai, Báthory, Bethlen, Thököly, Rákóczi által dacoltunk a törökkel és az osztrákkal. Aztán újabb százötven év kellett ahhoz, hogy az osztrákok védőszárnyai alatt, egy erős dualista államban megerősödjünk, és újra a topra törjünk.
1895-ben, a millennium évében elmondhattuk, hogy Magyaroszág Európa egyik leghaladóbb, legfejlettebb és leggazdagabb országává vált ismét. Ezt a milleneumot ünnepeltük egy éven át, hallatlan pompával, világkiállítással és más rendezvényekkel. Európa és a világ újra hazánkra figyelt. Sajnos az ellenünk munkálkodó sátáni erők, az Antikrisztusok világa is fente ránk a fogát. Alig várta, hogy belénk marhasson Mammon, mohó éhes ajkainak tépőfogaival. Moloch bűzős leheletével pedig kénköves, kábító, ködfátyolba boritsa országunkat.
Most azonban még az ünneplés, a fény, a pompa ideje van. Ünnepeljük együtt a milleneumot!
A kincstár által rendelkezésre bocsátott hatalmas összegek álltak szolgáltak a milleneum méltó megünneplésének céljára. A nép is adakozott tisztességesen. A mai Városligetet jelölték ki, az ezeréves ország makettjének felépítésére és a Világkiállítás épületeinek elhelyezésére. Két síkon folytak az ünnepi előkészületek. Művészi és technikai szinten.
Az országnak a világ laknagyobb művészei álltak rendelkezésre művészeti oldalról. Munkácsi Mihály hatalmas Honfoglalás című olajfestménye ma is díszíti a Parlament Munkácsi Termét. Feszti Árpád grandiózus körpanorámában megfestett körképe világszenzióként hatott és ezrek vártak sorban állva naponta bebocsátásra, hogy egy pillantást vethessenek a csodára: a Nagy Magyar Honfoglalásra. Felépítették a Hősök terének panteonját. Máig hirdeti királyaink, honfoglaló vezéreink dicsőségét hatalmas bronzszobrai által.
A tecnika területén hazánk a toppon volt akkoriban. Puskás Tivadar a telefonközpont feltalálója üzembe helyezte ez alkalomra az Első Magyar telefonhírmondót. Közvetlen munkatársa Edison és Nikola Tesla, aki szintén a birodalom szülötte volt a főváros villamosítását vezényelte le. Fényárban úszott ekkora a főváros. Tesla felépítette a csodák palotáját, ahol hátborzongató elektrosztaikus és egyéb magnetikus bemutatókat tartott. Az önként vállalkozókba százezer voltos feszültséget vezetett és szószerint a hajuk égnek állt az illetőknek. Úgy cikáztak át testükön a szivárszinben pompázó elektromagnetikus kisülések, mintha a teremtő isten villáma vágott volna beléjük.
És, akkor még nem beszéltünk a lángelmékről: Kandó, Déri-Bláthi-Cipernovszki, Jedlik Ányos a villamosipar atyjairól. A Ganz gyárról. Ezek a csodák mind a hatalmas kiállító csarnokokban lettek közszemlére téve a népek ámulatára. Aztán a város arculatkialakítása! Ez is megér egy misét! Örök hála Budapest vőlegényének, az agglegény Podmaniczki Frigyes bárónak a Város Liget tengelyében kialakittata az Andrási utat ekkorra, melyet kétoldalról csodálatos eklektikus, reneszánsz, és más stílusokkal kevert mágnási, főúri paloták sora szegélyezett.
A Milleneumi ünnepségek, megnyitójára kiépítette és üzembe is helyeztette a világ első kéregvasutjaként emlegetett Földalattit, ami teljesen villamosítva volt már. Maga Ferenc Jóska avatta fel és Erzsébet királynéval az oldalán végig, utazta a 1o megállónyi pálya vonalát. Magyarországra szegeződött a világ szeme.
Kukulkán megtörve ezerévi távolmaradását Boldogvölgyből egy évre ellátogatott az újbirodalomba. Ezzel egyben a helyszínen megismerkedett a helyzettel,s szorosabbra fogta a két testvérnép közötti kapcsolatokat is. Isteni segítséggel nagyjainkat: Árpádot,a honfoglaló vezéreket, az Árpád házi királyokat,Zrinyieket,Rákóczi fejedelmet, Mátyáskirályt is összehozta egy évre. A Városligetben felépítette a Boldogvölgyből hozott teakfából, ácsoltatott Attila király palotáját. Miután szög nélkül felépítették a mesterek Attila elfoglalta újra egy évre a királyi székhelyét.
Könnyű dolga volt Munkácsinak, Benzúrnak, Fesztinek. Eredetiben állíthatták be az élő képeket a történelmi alakokkal, és festhették meg korhűen hatalmas festményeiket. Az egész városligetet palánkokkal vették körbe és a szakembereken, munkásokon kívül senki sem háborgathatta az előkészületeket. A feltámasztott vezérek, királyok kiszolgálásról a Városligetbe e célra épített hatalmas vendéglő komplexum gondoskodott. Vezetőjének Gundell Jakabot nevezték ki, aki a világ első tíz mesterszakácsa között a harmadik helyen állt.
Kukulkán, Árpádként uralta az egész munkálatokat. Néha álruhát öltve bebarangolta kíséretével a Pesti éjszakát és jól elszórakozott a mulatókban. Imádta a Kánkánt, táncoló lányokat, és természetesen fiú szeretőkről is gondoskodtak a nagyvérű félisten számára. Ennyi csak kijárt neki,.Nemigaz? Míg Kukulkán a város éjszakai életével ismerkedett az alatt Atilla részeg tobzódásban múlatta az időt familiánsaival. Az ország legszebb kuplerájos kurváit prezentálta neki, a város vezetése.

2.
Míg Magyarország a millennium lázában égett, aközben a sátán sem pihent a babérjain. Ő is lázas tevékenységbe kezdett. Elhatározta, hogy a kétezredik évre elpusztítja, rombadönti isten földi birodalmát. Kiválasztotta a neki megfelelő személyeket, és szoros kiképzésben részesítette őket a pokol tornácán berendezett dácsában.
Az első számú jelöltje Lenin volt. Ez a rendkívül eszes, rafinált, minden hájjal megkent, de kegyetlen elszántsággal rendelkező anarchista l87o-ben született Oroszország szibériai tartományában. Huszonöt éve annak, hogy kiképzés alá vonta. Bevetésre készen állt, hogy elkezdje a nagy mű végrehajtását, majd a később felnövő három társa pedig folytassa és befejezze azt.
Kettesszámú jelöltje Sztálin, a grúz postarabló volt. Ő kilenc évvel volt fiatalabb Leninnél, l879-ben született Grúziában félkézről. Anyja nemes kisasszony volt, apja pedig egy részeges csizmadia, aki jópénzért a nevére vette a sátán által nemzett fiúcskát. Holtbiztos, hogy a Sátánnak valami köze volt a fogantatásához, mert mind a két kezén, mind a két lábán hat-hat újjal rendelkezett, ami egyértelműen a Sátán jele. Sztálin méltó utódja volt a sátánnak. Sőt, egyes cselekedeteiben még szülőapján is túltett!
Hármasszámú jelöltje az impotens, félheréjű, szintén félkézről született Adolf Hirtler volt. A Barnaui vámos és unokahúga szerelméből fogant l889-ben. De, beszélik, hogy fogantatásakor mintha szarvakat láttak volna az őt nemző részeg vámos halántékain… bizony, a sátán nemzette őt is. Igy hát mostoha testvérek voltak Sztálinnal. Mivel a sátán szülöttje volt, teljesen elferdült a lelkivilága, és hogy ne vonja el áldásos tevékenységétől a házasélet, a sátán egyik heréjét összeroppantotta és elsorvasztotta. Hitler soha nem nősült meg, kivéve élete utolsó pillanatát, amikor visszatért a pokolba, magával vive szerelmét, Éva Braunt.
A negyedik jelöltje Rákosi, az Adai zsidó fűszeres fia volt. Rákosit is a maga ábrázatára teremtette a Sátán. Alacsony, hordóhasú és kopasz, de rettenetesen nagy ambícióval és ésszel megáldott emberkét gyúrt belőle. l892-ben látta meg a napvilágot. Ő volt a négy sátánfi közül a legfiatalabb. Óriási ésszel rendelkezett. A nőknél soha sem volt sikere, és az igy felszabaduló energiáit is a Sátán szolgálatába állította. Meg is lett az eredménye.
Történetünk idején a Sátán birodalmában bérmálást tartottak. Ez a mágikus esztendő volt a legaljasabb, hogy a Sátántojásából kibújt négy ördögfiókát a Sátán örökbe fogadhassa, és vérszerződést kössön velük. Belzebub pokolbéli palotájába tartották a beavatási ünnepséget.
A hatalmas, monumentális piramis palota a Styx folyó szigetére épült. Ez volt a Holtak Birodalmának fővárosa. Minden mérnöki pontossággal volt megszerkesztve és felépítve. A Pokol Piramisa fekete obszidiánból épült. A selymesen bársonyos kő kísértetiesen verte vissza a rávetődő sugarakat. A megvilágítást egy piramisgenerátorban elhelyezett atomerőmű biztosította. Fényárban úszott minden. A főpalota körül 666 négyzetkilométeres körzetben helyezkedtek el a kiszolgáló épületek, a személyzet, a papok, és a pribékek szállásai.
Tulajdonképpen az évezredek alatt elhalt személyek pokolra került lelkeit sűritette anyagba Belzebub, hogy átnevelésük évei alatt szolgáljanak neki. Az Átnevelő Intézetet maga Arisztotelész vezette. Olyan nevezetes tanáraik voltak, mint Platón, Homérosz, Néró, nagy Sándor, Kis Pipin, Vlad Tepes (Drakula), Kossuth Lajos, Rokkefeller, és még végtelen sorban lehetne sorolni a híres, nevezetes paptanárokat. Rájuk az a tanulási feladatul szabatott ki, hogy saját hibáikat elemezve, azok korrekcióit tanítsák a pokol fiainak.
Itt mindenki jóvátehette bűneit és egy ütőképes hadsereget, képezhettek ki a Sátán stratégiai terveinek végrehajtására. Komoly atomtudósaik is voltak, köztük Teller Ede, Neiman János és Radzeford… Gőzerővel folyt az Új Világrend kádereinek kiképzése. A cél az volt, hogy felkészültségük és tárgybeli tudásuk sokkal magasabb legyen a Hit és Erkölcs Birodalmának tudós, politikusaiénál, hadvezéreinél, iparmágnásainál és gazdasági stratégiáiénál.A kiképzettek, továbbszolgálva az újoncok képzését végezték. Akik viszont annyira jók, tisztességesek és fedhetetlenek voltak a földi életben, hogy becsületükön egy légyszarnyi folt sem esett, alkalmatlanná váltak a kiképzésre. Ők alkották a kisebb létszámot.
Ezeket,a kiselejtezett embereket Mengele vette birtokába és kisérleteket végzett rajtuk orvosaival. Az agyukat vizsgálta, sőt a génjeiket boncolta, hogy melyik gén, agysejt okozza náluk ezt a becsületességhez való elferdült ragaszkodást. Mikor a vizsgálatokkal végzetek akkor a kiszuperált, semmire sem használható jó lelkeket forró szurokban főzve elevenen elégették. Füstjük az égbe szállt.
A Nagy beavatás napja elérkezvén egész napos ünnepséget szervezett a Cermemónia Mester. Fanfárok hangja nyitotta meg a négyszögletű térre bevonulók sorát. A kétoldalt láthatatlanul elhelyezkedő vak zenészekből álló Tüzoltó Zenekar rázendített az Aida bevonulási indulójára. 666 fehér lepelbe burkolt szűz vonult elől, majd a sort szintén 666 szűz fiatal fiu zárta. Felvonultak a tér két ellentétes felére és szembenéztek egymással.
Középen egy tasmán ördögöt helyeztek el. A ceremónia mester eloldozta a kötelékét és a sípszóra megindult a roham. A fiuk és lányok igyekeztek megkaparintani a Tasmán Ördögöt és az oldalfalon, lévő karikán átdobni, hogy a karika alatt lévő hálóba pottyanjon. Az a csapat győzött, amelyik bedobta a hálóba az állatot. A nézőtér közben tombolt a lelátókon. Kábítószereket szíva delíriumba kergették önmagukat. A tálcán kihordott üdítőnek álcázott ajzószerektől teljesen felajzódtak. Vérszomjasan követelték a győztesek Ördöggé válását. Ez úgy ment, hogy a győztes csapat egy obszidán késsel sorra felhasította a vesztesek mellkasát és kitépve a szívüket egy rézüstbe, dobta azokat. A tetemeket egy csúszdán a mélybe lökték, ahol a forró szurokba pottyanva megfőttek, mint a rák.
A szíveket azon melegében feldarabolták és a közönségnek, felszolgálták. Ezután 666 kanördög lepte el a labdateret és letépve lepleiket, a győzteseket sorra megerőszakolta. A megerőszekoltaknak kitépték a szíveiket és ugyanúgy, mint előbb, felszolgálták a közönségnek.
Igy ment ez egy darabig, amikor különböző illuzionisták váltották fel őket és tartottak színes bemutatókat. Ezzel a bekáfolt és begerjedt, némi nemileg felajzódott közönséget teljesen lázbahozták. Hogy még nagyobb legyen a felhajtás 666 fekete bakkecskét, engedtek a közönség soraiba. A nézőközönség vadul üzekedni kezdett a kecskékkel. Aztán sorra kerültek a kakasok és a kis Tasmán Ördögök. A nép vadul üzekedett, maszturbált és onanizált.
Délután 6 órakor elcsendesedett minden. A főpalotapiramis platóján hatalmas feketegránit oltárt helyeztek el és vezényszóra kitárultak a piramis ajtajai. Belzebúb a fősátán lépett ki teljes főpapi ornátusában. Mögötte segédei a Sátán és Lucifer. Megkezdődött a beavatás. Sorra az oltár elé vezették a beavatottakat. Egyenként a tomporukba égette a sahter a 666-os számot. Majd végtelen csókban forrtak össze Belzebubbal. Lenin volt a legöregebb a maga 25 évével. Ő hozta a karján a kis Matykót, azaz Rákosi elvtársat, aki még csak hároméves volt ekkor.
Miután mind a négyüket ünnepélyesen beavatták és eljegyezték magukat az ördöggel, fekete tógát adtak rájuk és Belzebub jobbján foglaltak helyet. A főpap vezényelte ceremóniát együtt hallgatták a felajzott, tomboló tömeggel. Az ünnepség csúcsa egy fergeteges örödögtánc szinfóia volt, amit a kórussal kiegészített vak, fúvószenekar játszott. A tánc kollektív őrületté és vad motozással vegyes szeretkezésé fajult. Üzekedett asszony,ember,gyerek,állat….A kollektív őrület csúcspontján Belzebub négy keresztfiával elvonult a piramis belsejébe. Kinn pedig a tömeg beletáncolt egy kád, forró szurokba, hogy örökre elnyelje őket a pokol tüze.
Másnap komolyabbra fordult a helyzet. A beavatottak, most már, mint a Sátán Rendjének tagjai feltétlen engedelmességgel tartoztak Belzebubnak. Hívatta is Lenint reggel Belzebub. A sátánfejedelem fekete talárban fején pörgekalapban arcán jóságos mosollyal egy dzsentri benyomását, de legalább is egy hivatlnokét keltette. Nyájasan fordult Leninhez.
– Fiam, felkészültél a feladatra?
– Természetesen atyám. Várom az utasításaidat, hogy a szerint cselekedjek. – Belzebub így fordult hozzá.
– Mint a tanáraid, akik tíz éven át felkészítették, tudatosították benned: kiválasztott vagy. Erre a feladatra, csak, te vagy, egyedül alkalmas! Sarkaiból kell kiforditaod a világot! Ne, félj, nem leszel egyedül. Melletted áll egész vezérkarom, hadsereg és arzenálom. Te az eszmei rész kidolgozásáért, a statégia gyakorlatba való átültetésért leszel felelős. Kapol tőlem egy csekkfüzetet, biankóként minden lapját aláírtam neked előre. Csak ebben a megadott Svájci bankban vehetsz fel róla pénzt. Ide fogok neked annyit utalni, amennyire csak szükséged lesz!
– Amint ötödik dimenzión keresztül Európába repítelek. Azonnal Svájcban teremsz, és elfoglalod inkognitóban az általam kibérelt lakosztályodat a Savolyban. Megtanítottalak az alakváltoztatásra, a dimenzióugrásokra. Csak akkor élj ezzel a lehetőséggel, ha nincs más kiút számodra! Velem egy ideig nem találkozol. Az Európai ügyekért Lucifer a felelős, vele tartod a kapcsolatot. Tőle kapod meg az instrukcióimat. Elsőre Bakunyinnal, az anarchisták vezéralakjával kell felvenned a kapcsolatot. Nála szert teszel barátokra, mozgalmi emberekre.,akiket felhasználhatsz a későbbiekben a Cári birodalom, majd Európa aláaknázásra, anarchiába züllesztésére.
– Utána átmégy Németországba és elsajátidod Marx összes téziseit. Ezután Angliába teszed át a székhelyedet és Engelssel kimunkáljátok a kommunizmus oroszországi, majd Európai forgatókönyvét. A cél: előbb anarchiába dönteni a világot,majd, a rendcsinálás bajnokaként, megjelenni, és világforradalmat hirdetni! Diadalra vinni elősször Oroszországban, majd közép és nyugat Európában a kommunizmust.
– De, uram, nem túl sok ez a feladat nekem? Félek, hogy összeroppanok a sulya alatt…
– Ne, félj semmitől. Mi, a pokol urai mindig a hátad mögött állunk és kihúzunk a szarból! Ha jól dolgozol, akkor visszatérsz hozzánk és főideológus, mestertanárként fogsz nálunk tanítani.
– Mit uram?
– Természetesen az általad kreált Marxizmus-Leninzmust! Van kérdésed?
– Nincs, uram.
– Lesz-e megfelelő segítséged?
– Hű feleségem, Krupszkája a legfőbb támaszom. Agyonművelt, pragmatikus, talpraesett és következetes.A dogmák és a ködösítések szakértő művelője uram .Az utolsó leheletemig kitart mellettem! Nem csalna meg soha! Én annál többször őt. Azért is szenvedek vérbajban uram.
– Hogy bírja megállni, hogy nem csal meg?
– Egy fokkal csúnyább csak az ördögnél, nem kell senkinek sem uram az én drága Nagyezsdám. Esküszöm, neked, hogy az oroszlán ríva enné meg. De a lelke az arany.
– Mit eszel akkor rajta? Mért tartasz ki mellette ember? Hercegnőket szerzek neked, színésznőket, ha akarod!
– Uram, nálam elsősorban az ész, mási
másodsorban a hűség, és utolsósorban a küllem dominál. És, az én feleségem okos, hűséges és fegyelmezett. Hogy nem a világszép nádszálkisasszony? Istenem, nem vagyunk egyformák! Ki ilyen-ki olyan. Nekem a papné, neked a pap! Tökéletesen kiegészítjük egymást. Kell ennél több uram?
– Igazad van, tegyél úgy, ahogy mondtam! Hamarosan további segítőket kapol magad mellé. Képezzük már Sztálint, Trockijt, Buharint és még sokakat, másokat. Ha eljön az idő, és űt a forradalom órája melletted fognak állni és segítenek. De figyelmeztetlek, a forgatókönyvet én írom! És attól egy jottányit sem térhetsz el, mert akkor kitagadlak a pokolból, és neked annyi! Értettük egymást?– fejezte be az eligazítást majd forró, tüzes csókkal engedte útjára Lenint. És Lenin hamarosan megkezdte áldásos tevékenységét.

3.
Az Európa és a világ feje felett gyülekező setét felhőkről mit sem sejtettek a milleneum lázában égő magyarok. Koós Károly tervei alapján megépítették Európa legmodernebb állatkertjét és mellette az Angol parkot. Itt, ennek a létesítménynek a porondján tartották a cirkuszi mutatványokat,a pankrációt és díjbirkózásokat. Tódult a nép csodát látni. Atilla hunjai is beszálltak egy-egy birokversenybe és legtöbbször halálos öleléssel vetettek véget a pankrációnak. Nagy Lajos király Toldit bocsátotta a mutatványosok rendelkezésére. Minden este az előadások csúcspontja az volt, amikor egy nagy hórihorgas legényt beöltöztettek cseh vitéznek, és mint Holubár hetvenkedve ócsárolta környezetét, hogy senki sem mer vele kiállni egy párviadalra. Mikor már pattanásig feszítette a húrt, akkor termett ott Toldi és rettenetesen elverte a nagypofájút.
Mint mondottam volt egész Európa a csodánkra járt. Mondhatnám az l895-96-os esztendő volt a magyarok menybemenetele. Hanem ez a nagy népszerűség nem tett jót a nemzetnek. Mégcsak hagyján, hogy főrendjeinknek, nemeseinknek fejébe szállt a dicsőség és mindenki egy kis Attilának, Mátyás királynak képzelte magát. Hanem a nagy magamutogatás,a fény, gazdagság pompa irigységet szült a szomszédoknál. A kis vazallus csatlós népek: szlovákok (tótok), ruszinok, románok, mócok, szerbek, horvátok kezdtek öntudatra ébredni. Hátha még olyan jóakarónk is akadt, aki elkezdte az önérzetüket felpiszkálni! Aztán még egy lapáttal rátettünk a 96-os év augusztus l8-i ünnepségekkel. István király halálát nemzeti ünneppé nyilvánítva az alkotmányt is e napon ünnepeltük. Ezen a háromnapos ünnepségsorozaton resztvettek a környező országok államfői, királyai és királynői. A Városliget egy ékszerdobozhoz hasonlított. Az ország legjobb színészei élőképekben adták elő a magyar nép dicső történetét. A morvák vezérének Szvatopluknak, vagy, Zalán bolgár cárnak a csúfos kijátszását és elűzetésének históriáját. Ezt Vörömarthy Zalán futása című színműve alapján adaptálták. Előadták az Atilla című operát, az Árpád ébredését és így sorban.
Az utolsó napon megjelent hollófekete lován maga Ő Császári és Királyi Felsége: Ferenc Jóska, felesége Erzsébet királyné társaságában. Erzsébet almásderesen lovagolt mögötte. Egyszerre értek a királydombhoz Atillával, a hun királlyal és a fehér lovon bevonuló Árpáddal valamint az őt követő hét vezérrel. Árpád lovát, zablájánál fogva Szvatopluk vezette. Amikor közel értek egymáshoz a közönség csodálkozására és üdvrivalgására az agg császár, Ferenc Jóska lekecmergett lováról és Atilla elé lépdelve fejéről levette koronáját, majd átnyújtotta Attilának.
– Hatalmas fejedelem, visszaadom neked a jussodat, szent koronádat, hiszen csak megőrzésre volt nálam. Fogadd el tőlem hódolatom jeléül ezt a csekélységet! Atilla szintén leugrott lováról és átvéve a koronát saját kezűleg helyezte vissza Ferenc Jóska fejére.
– Az isten ostora csak istentől fogadhat el ajándékot, hiszen enmagam is isten vagyok. Használd egészséggel, ha már megszerezted! Legyél apjuk helyett apjuk elárvult népemnek! Mondta és karon fogva Ferenc Jóskát a királydomb tetejére, vezette. Ott kitárta két karját az ég felé és igy fohászkodott: mennyei atyám fogadd kegyedbe népemet és királyát, Ferenc Jóskát!
Ezután leírhatatlan jelenetek következtek. A kisértet adó főrendek a levegőbe, dobálták Atillát és Ferenc Jóskát! A vivátok az égig hallatszottak. Ebbe az általános ünneplésbe megszólaltak a harangok. Kísérteties volt az egész. A harangzúgásban beállott néma csendben a külföldi fejedelmek, királyok, elnökök mind sorra, kézcsókra járultak Atilla, Árpád és Ferenc Jóska elé. Erzsébet sem maradt ki a megtiszteltetésből. Andrási gróffal a karján a számára odakészített zsámolyra lépdelt és ott fogadta az úrhölgyek hódolatát.
Éjfélig tartó tűzijáték tette feledhetetlené a Milleneumi ünnepségeket. Ki gondolta volna, hogy hamarosan meglesz ennek a böjtje. Másnap Kukulkán összehívta vitézeit és menetoszlopba rendezve őket a magyar történelem vezéralakjaival elindult a magyarok útján, vissza Boldogvölgybe. Úgy hagyta itt az országot, hogy az újabb ezer év alatt felvirágoztatják népei a nemzetet. Hogy mekkorát tévedett azt szavakkal nem lehet kifejezni!

4
A világraszóló Milleneumi ünnepségek zaja elhallatszott a Sátán birodalmáig is. Belzebub elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Magához rendelte két fiát: Sátánt és Lucifert. Eligazítást tartott nekik.
–Fiaim, legfőbb támaszaim. Nagy feladat előtt állunk. Mint tudjátok ötszáz évig tudtuk Európát bomlasztani, a kereszténységet pusztítani az oszmán törökök által. Azonban mára Törökország megingott. Agyaglábú Gólemként omlott össze. Elvesztette utolsó tartományait, Európai előretolt bástyáit: Bulgáriát, Albániát, Szerbiát és Boszniát. Ki kellett vonulnia a Balkánról. Most kell résen lennünk, mert ha ebbe a politikai űrbe a szuperhatalmak: Anglia, Franciaország az Osztrák-Magyar monarchia beékelődik, rossz rá gondolni, hogy visszaállítja a kereszténységet. Ez a Sátán birodalmának a megrendülését, és nekem, Belzebubnak az arculcsapását jelentené.
–Nektek most az a feladatotok, hogy megtaláljátok a megfelelő célszemélyeket, akiket a széthulló birodalom romjain fejüket felemelő, feltápászkodó kis sakál népeknek a vezetőivé, királyaivá tudnátok tenni. Ezáltal tudnánk Bulgár, Román, Szerb, Szlovák, Horváth királyságokat létrehozni. Kis bábállamok lesznek ezek, majdnem hogy életképtelenek. De, nekünk éppen ez a jó. Amint megalakulnak, és berendezkednek el, kell hinteni a mételyt bennük a nagy Románia, nagy Szerbia, nagy Szlovákia satöbbi iránti igény megteremtésére.
–Ha ezt eléritek, akkor valamilyen ürüggyel kirobbantunk egy világháborút. Ebből az Osztrák-Magyar monarchia csak vesztesen kerülhet ki. És előre kreált tervek alapján a kis sakál államok között szétosztjuk a feldarabolt alakulat kétharmadát. Úgy kell feldarabolni őket, hogy soha ne tudjanak meghatározóvá válni a térségben. Eddig érthető az okfejtésem fiaim.
–Igen, apánk, tiszta és világos. Mindent megteszünk a cél érdekében.
–Igyekezzetek, van rá húsz évetek. Akkor visszatérünk a dologra. Ha elakadtok, szóljatok és a pokol arzenálja rendelkezésetekre áll.
– Apám, mi lesz, ha sikerül a terv? Hogyan tovább?
– A hogyan továbbot csak felvázolom nektek. A leamputált országok nem nyugodnak bele, és bosszút forralnak. Mindenáron vissza akarják majd szerezni elorzott népeiket, tartományaikat. Kirobbantanak egy háborút, az utolsót. Itt kell nagyon résen lennünk. Erre képezzük ki Sztálint, Hitlert és Rákosit. Ők fogják a világégést kirobbantani és elpusztítani a kereszténységet, isten országát. És amikor már minden romokban hever, akkor jövünk mi! A pokol birodalma előjön földalatti birodalmából és kilép a fényre! Mit szóltok hozzá?
Zseniális. Apánk, hatalmasabb, vagy mint az isten! Lángész vagy! Zseniális! – lelkendeztek és kézcsókra járultak apjukhoz. Belzebub keblére ölelte őket és forró ajakcsókkal forrt össze velük. Aztán levált róluk és útjukra bocsátotta őket. Mondhatnánk úgy is, hogy kieresztette a szellemet a palackból.
Hozzászóláshoz jelentkezz be vagy regisztrálj!